ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42  

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00


Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  Α.Ε.  γνωστοποιεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 22/06/2012, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 22/06/2012  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  θα διοικήσει την εταιρεία από την 22α  Ιουνίου 2012 μέχρι και την 22α  Ιουνίου 2017  με την παρακάτω σύνθεση:

 

1.           Δημήτριος Κανελλόπουλος του Νικολάου και της Παρασκευής, Οικονομολόγος,  Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
 

2.           Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας,  Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

3.           Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)

4.           Βασίλειος Παντελής του Γεωργίου και της Αρετής, Οικονομολόγος, Μέλος (εκτελεστικό μέλος)

 

5.           Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου και της Μαριάνθης, επιχειρηματίας, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)

 

6.           Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου και της Ελένης, Οικονομολόγος, Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

 

7.           Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της  Ησαΐα, Οικονομολόγος,    Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).