Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ανακοινώνει ότι από 17 Δεκεμβρίου 2007 χρέη Διευθύντριας Λογιστηρίου εκτελεί η κυρία Πετρούλια Αντωνία. Η κυρία Πετρούλια Αντωνία αντικατέστησε τον κύριο Διονύσιο Γουσέτη ο οποίος αποχώρησε για προσωπικούς του λόγους.  Επίσης από την ίδια ημερομηνία χρέη Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων εκτελεί η κυρία Παπακωνσταντίνου Νικολέτα.