Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005, διατίθεται στο επενδυτικό κοινό, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr όσο και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.