Η ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι δυνάμει των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2/10/2013, ολοκληρώθηκε η έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 2.300.000 ευρώ,  με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών αναγκών της και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της. Το εν λόγω δάνειο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 3 ετών, διοργανωτής δε αυτού είναι η Τράπεζα Πειραιώς.