Σχετικά με δημοσιεύματα του ημερήσιου οικονομικού τύπου, τα οποία αναφέρονταν σε «επικείμενη συγχώνευση» της εταιρείας μας με την εταιρεία Κατσέλης Α.Ε. σας αναφέρουμε τα εξής: 1. Προς αποκατάσταση της αληθείας και για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας μας και των μετόχων της, διαψεύδουμε κατηγορηματικά ως παντελώς αβάσιμα και αναληθή τα δημοσιεύματα αυτά. Δηλώνουμε ρητά την αφοσίωσή μας στην ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των Χρηματιστηριακών Αρχών και του Επενδυτικού Κοινού σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική επιχειρηματική μας κίνηση. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε υπ’ όψιν του επενδυτικού κοινού ότι τα επιχειρηματικά και αναπτυξιακά σχέδια μας ισχύουν στο ακέραιο και δεν προβλέπεται κανενός είδους επικείμενη συγχώνευση με άλλη εταιρεία. 2. Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας προς αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που υφιστάμεθα από τέτοιου είδους δημοσιεύματα, επαναλαμβάνουμε ότι για οποιαδήποτε μελλοντική επιχειρηματική κίνηση που αφορά την εταιρεία μας, θα υπάρχει άμεση και έγκαιρη γνωστοποίηση των προθέσεών μας, σύμφωνα με όσα προβλέπει η χρηματιστηριακή νομοθεσία. 3. Τέλος, η εταιρεία Καραμολέγκος Α.Ε, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δυναμική της ανάπτυξη στο χώρο των δραστηριοτήτων της, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με δέουσα επιμέλεια και προσοχή και εξετάζει όλες τις προοπτικές για την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, με γνώμονα πάντοτε την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μετόχων της.