Οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται δωρέαν προς κάθε ενδιαφερόμενο και αποσκοπούν στην άμεση και και πρωτογενή ενημέρωση των μετόχων μας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Επιλέξετε την κατηγορία πληροφορόρησης που επιθυμείτε (ή και όλες μαζί) και αποστείλετε συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα.

Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και email) των ατόμων που εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας σε καμμία περίπτωση δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και ούτε χρησιμοποιούνται για σκοπούς marketing.

Privacy policy
Persons who subscribe to our email broadcast service or apply for other information will not have their email address or other personal information passed on to any third party inside or outside of the Group or used for marketing purposes.