Η Εταιρία διαθέτει Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, η οποία στα πλαίσια της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των Μετόχων της εταιρίας είναι υπεύθυνη για την εξυπηρέτηση αυτών σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

H Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, έχει επίσης την ευθύνη για την ενημέρωση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού σε οικονομικά θέματα και οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές πράξεις, Γενικές Συνελεύσεις, διανομή μερισμάτων, απόκτηση ή διάθεση ιδίων μετοχών, αποστολή δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων (Ενημερωτικό Δελτίο, Ετήσιο Δελτίο, Οικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου ή Ελεγκτών κ.λ.π.).

Για να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων καλέσετε στο τηλ: 2106694261, υπεύθυνος κος Χρήστος Μαϊράγκας (εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.) ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο IR@karamolegos-bkr.gr.

 

Οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται δωρέαν προς κάθε ενδιαφερόμενο και αποσκοπούν στην άμεση και και πρωτογενή ενημέρωση των μετόχων μας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Επιλέξετε την κατηγορία πληροφορόρησης που επιθυμείτε (ή και όλες μαζί) και αποστείλετε συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα.

Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και email) των ατόμων που εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας σε καμμία περίπτωση δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και ούτε χρησιμοποιούνται για σκοπούς marketing.

Privacy policy
Persons who subscribe to our email broadcast service or apply for other information will not have their email address or other personal information passed on to any third party inside or outside of the Group or used for marketing purposes.