Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο κος Βασίλειος Ανδρικόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου δυνάμει της από 25.05.2021 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρειας που συγκροτήθηκε σε σώμα.

O κος Ανδρικόπουλος κατέχει εμπειρία 25 ετών σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης σε Πολυεθνικές και Ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και έχει μετεκπαιδευτεί στο Harvard Business School και στο INSEAD σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας σε θέματα Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Green Cola Hellas, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας NOVAL Property, μέλος του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., μέλος του Carlsberg Group, Οικονομικός Διευθυντής Αγορών Δυτικής Ευρώπης της εταιρίας DIAGEO Plc.

Ο κος Βασίλειος Ανδρικόπουλος είναι επίσης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στην εταιρία Premia Properties.